Fastlege

Fastlegeordninga gjev alle innbyggjarar i Noreg rett til å ha ein allmennpraktiserande lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggjarar på eiga liste.

Bestilling av legetime

Bestilling av time hjå fastlegen din gjer du på dagtid mellom kl 08.30 - 15.00,
tlf. nr. 70 25 89 00. 
 

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege sjølv, meir informasjon og korleis du går fram finn du på nettstaden til HELFO.