Fysioterapi

Fysioterapitenesta er ein del av helsetilbodet, og er organisert under helseavdelinga. Norddal kommune har private driftsavtalar med tre fysioterapeutar:
Mari Agate Hatlestad, tlf. 480 71 361
Barbro Kårstad Sunde, tlf. 958 81 724
Karl Johan Tafjord, tlf. 907 90 414.

Det blir primært gitt behandling etter beskriving frå lege.

Sist endra 15.11.2013
Teneste (1)
Hovudside (2)