Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod til gutar og jenter i alderen 13-20 år. Du treng ikkje å bestille time på førehand.

Du finn oss på helsestasjonen i Valldal i første etasje på Storfjord Helsesenter.

Opningstider andre halvår er onsdagar:

21.oktober, 4.november, 18.november, 2.desember, 16.desember.Her treff du helsesøster (kl. 1430-1600) og lege (kl. 1430-1530).

Med oss kan du snakke om alt, til dømes :
· Fysiske plager, fysisk sjukdom ( t.d. hovudpine, hudproblem)
· Seksualitet, prevensjon, kjønnsjukdomar, svangerskapsavbrudd
· Psykisk helse ( t.d. lavt sjølvbilete, angst, depresjon, spiseforstyrrelser)
· Rus
· Vanskar heime, med vener, på skulen
· Sorg, kriser, einsemd
· Vold, overgrep, mobbing

Du er også velkomen til å ta kontakt per e-post, telefon eller sms:
Helsestasjonen: mob. 47 81 41 54
E-post: synnove.hareide@norddal.kommune.no

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 89 12
Tittel :
Helsesøster
Bunnhjørne