Helsestasjon

God Helse

Kommunen har to helsesøstre, fordelt på 1,5 årsverk. Helsestasjonen er ei lovpålagd teneste. Vi arbeider med helsefremmande og førebyggande tiltak for barn og ungdom 0 - 20 år. I tillegg har vi treffetid på skulane. Helsesøster samarbeider med jordmor om gravide som går til kontroll ved helsestasjonen. Dessutan samarbeider vi med fastlegane i kommunen.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 06.09.2013

Hovudkontoret vårt er på Stofjord Helsesenter i Valldal. Ein dag i veka har vi helsestasjon i Eidsdal, i underetasjen på omsorgsbustaden. I tillegg har vi treffetid på skulane. Vi er kvar veke på ungdomsskulane. Vi har også samarbeid med dei ulike barnehagane i kommunen.

Det er Monika Stavseng og Synnøve Hareide som er helsesøstre.


Kontaktinformasjon
Opningstid i Valldal: Måndag - Fredag kl. 08.00 - 16.00
Telefonnummer: 70 25 89 12 / Mobil: 70 25 89 10
Opningstid i Eidsdal: Tysdag kl. 10.15 - 14.30 (varierer etter behov)
Telefonnummer: 70 25 71 69

Arbeidsoppgåver:

 • Helsestasjon
 • Skulehelsetenesta
 • Helsestasjon for ungdom Heimebesøk
 • Helseopplysning
 • Miljøretta helsevern
 • Reisevaksinasjon
 • Omsorgsbereskapsgruppe
 • Tverrfagleg samarbeid, t.d. Byggeklossen


 • Kontakt

  kontaktperson
  Telefon :
  70 25 89 12
  Tittel :
  Helsesøster
  Bunnhjørne
  Hovudside (2)