Jordmorteneste

Norddal kommune kjøper jordmorteneste frå helseavdelinga i Ørskog kommune tilsvarande 20% stilling.  Jordmor har kontor ved helsestasjonen i Ørskog.  Time til konsultasjon hos kommunejordmor vert ordna på Ørskog legekontor, tlf. 70 27 01 00. Vaktsentralen koordinerer alle henvendelsar vedkomande jordmor på kveldstid og i helgar, legane har vakt når jordmor har fri.

Jordmor sine arbeidsoppgåver:

  • Kontroll og oppfølging av gravide i samarbeid med legetenesta.
  • Svangerskapskontrollar, tiltak og henvisning ved behov.
  • Samtalegrupper / Kurs for vordende foreldre.
  • Følgje av fødande til fødeavdeling.
  • Kontroll, samtale etter fødsel/heimebesøk.
  • Rekvireringsrett til hormonell prevensjon av unge kvinner i alderen 16-19 år.


    Telefonnummer fødeavdeling Ålesund: 70 10 59 40.