Prøvetaking ved legekontoret - fredagar

Pga. omlegging i Bring sine tenester/postgang  frå 1. mars,  vert det ikkje teke  prøvar på laboratoriet  som må vidaresendast til sjukehus. Ordninga gjeld frå fredag den 4.mars.

 

Sist endra 29.02.2016