Individ og samfunn

I høgre kant finn du kommunale tenester knytt til individ og samfunn under teneste.

Temaet individ og samfunn er stort og omfattar mellom anna brannberedskap, politikk, religion, samfunnsplanlegging og språk.