Individ og samfunn

I høgre kant finn du kommunale tenester knytt til individ og samfunn under teneste.

Temaet individ og samfunn er stort og omfattar mellom anna brannberedskap, politikk, religion, samfunnsplanlegging og språk.


Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Første gong publisert 01.02.2012