Historikk

Astor Furseth har samla mykje av fjellskredhistoria i Norge, og det ligg no føre statistikk som går nesten 1000 år tilbake i tid. Skred har alltid vore ein trussel mot folk i fjellandet Noreg. 

Tafjordulykka
"Kl. 03.10 natt til 7. april i 1934 ble folk vekket av et eksplosjonsartet drønn med sterke rystelser i jorda. Langhammaren falt ned fra 730 meters høyde, skjøv foran seg Heggura under, og 3 millioner m3 stein traff fjorden og laget flodbølger (tsunamier) som slo opp til 64 meters høyde. Så bredte bølgende seg ut- og innover fjorden med stor fart. To-tre minutter etterpå rammet de bygdene ved Tafjorden."
Les historia.

Loenulykkene
I Loen gjekk det to ras frå same stad i 1905 og 1935. Det var det 1493 meter høge Ramnefjellet som raste. Til saman omkom 74 menneske.Les historia

Tjellafjellet
I 1756 gjekk det eit stort ras frå Tjellafjellet. 15 millionar m3 steinmasse fall ut frå 400 meters høgde.Les historia