Førehandsrøysting 2013

Vallogo stortingsval
Vallogo stortingsval

Førehandsrøyster for Stortings- og sametingsvalet 2013 skal takast imot ved servicetorget i Rådhuset i Valldal frå kl. 08.00-15.00, i perioden 12. august t.o.m. 6. september 2013.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 02.05.2013

Det vert institusjonsval ved Valldal trygde og sjukeheim måndag den 26. august frå kl. 11.00-12.30.

Det vert langope for førehandsrøysting ved omsorgsbustaden i Eidsdal og på servicetorget torsdag den 29. august frå kl. 17.00-19.00.

Frist for å søkje om ambulerande røysting vert sett til 4. september 2013.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 20
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
Hovudside (1)