Godkjende vallister

Norddal  valstyre har i møte  23.05.11 godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet 2011:
- Det norske Arbeiderparti
- Fremskrittspartiet 
- Norddalslista
- Senterpartiet
-  Sosialistisk Venstreparti
- Tverrpolitisk liste for Norddal 

Eventuelle klager må leggast fram for valstyret innan sju dagar etter offentleggjeringa av  overskriftene på dei godkjende listene.         

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 24.05.2011

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 00
Bunnhjørne
Hovudside (1)