Kontaktinformasjon

Norddal kommune er organisert som ein to-nivå modell, med rådmannen som øvste administrative leiar, stabsfunksjonar og verksemdsleiarar. Ressursar, ansvar og mynde er delegert ut til kvar einskild verksemdsleiar.

Under finn du kontaktinformasjon til administrasjonen samt verksemdene.

Til venstre finn du oversikt over dei ulike verksemdene i kommunen.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 00
Bunnhjørne