Media og kommunikasjon

Her finn du informasjon om tema knytt til media og kommunikasjon. Det er opplysningar som kan vere nyttige med tanke på sikker internettbruk, personvern og e-handel.


Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Første gong publisert 20.03.2012
Hovudside (1)
Artikkel (1)