Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar

Er du utlending mellom 16 og 55 år og har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap.


Sist endra 15.11.2013

Kontakt

Telefon :
70 25 85 10
Tittel :
Rektor Valldal skule
Bunnhjørne