Kultur og fritid

Norddal kommune har eit rikhaldig kulturliv. Kommunen abonnerer på Tilskotsportalen som lag og organisasjonar kan nytte seg av.

Biblioteket før opning

Biblioteket i Valldal vert stengt 18. mai grunna ferieavvikling. 

Handarbeid

Norddal kommune yter kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar, samt tilskot til forsamlingshus. Søknadsfrist er 1. april. Vi oppmodar alle om å sende søknaden elektronisk til Norddal kommune.  Alle lag må oppgje organisasjonsnummer.

salatlunsj2.JPG

Frisklivssentralen er eit helsetilbod som gir hjelp og motivasjon til å endre levevanar knytt til fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. Nye kurs startar hausten 2017. Ta kontakt.

Stikk UT!-banner.jpg

Stikk UT! startar 1. mai. Dette er eit elektronisk system for turregistrering, der målet er turglede og naturopplevingar. Norddal er med!

samarbeid.jpg

Det blir kurs i slektsgransking på internett v/Gunnar Morsund.
Stad: Kommunestyresalen
Tid: Onsdag 8. februar kl 1800