Kulturskulen - avgifter 2018

1. Betaling for ein elevplass vert sett til 2.778 kr per år.
2. Betaling for dirigentteneste for skulekorps og lag der born er i fleirtal kr 448 per time.
3. Betaling for dirigentteneste for kor og korps for vaksne kr 602 per time.
4. Ordninga med søskenmoderasjon vert uendra.
5. Instrumentleige kr 561 per år.