Endring av jakttid

Fylkeskommunen melder om endra jakttider på elg, hjort og kanadagås i Møre og Romsdal. Jakttid for hjort: 1. september til 23. desember.
Jakttid for kanadagås: 26. juli til 23. februar.

Jakttid for elg: 10. september til 23. desember - Gjeld kommunar som har opna for elgjakt, unntatt Rindal der jakttida er 10. september til 15. november.

Forskrifta om jakttider finn du her.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 65
Bunnhjørne