Kulturvern

Bilhygge - Klikk for stort bilete

Kommunen har mange kulturminne, og historiske plassar å besøke i alle bygdelaga. I tillegg er det laga ein fotodatabase for gamle bilder, og stadnamn er også kome på nett men utan karttilknyting førebels. Desse finn du på linkane under.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 33
Bunnhjørne