Kulturvern

Bilhygge
Kulturminne

Kommunen har mange kulturminne, og historiske plassar å besøke i alle bygdelaga. I tillegg er det laga ein fotodatabase for gamle bilder, og stadnamn er også kome på nett men utan karttilknyting førebels. Desse finn du på linkane under.


Sist endra 15.11.2013

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 33
Bunnhjørne