Tilskot til kulturverntiltak

Brannsjefen melder no at brannforbodet er oppheva.