Kulturmidlar

Klikk for stort bilete Norddal kommune yter kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar, samt tilskot til forsamlingshus. Søknadsfrist er 1. april. Vi oppmodar alle om å sende søknaden elektronisk til Norddal kommune.  Alle lag må oppgje organisasjonsnummer.

Meir informasjon finn ein i retningslinjene (PDF, 37 kB).