Opphavsrett

Opphavsrett er eineretten som skaparen av eit litterært, vitskapleg eller kunstnerisk verk får til å framstille eksemplar av det, og gjere det tilgjengeleg for allmennta. Opphavsrett vert regulert i Norge av åndsverklova. Opphavsretten er tidsavgrensa, som hovudregel til 70 år etter utløpet av opphavsmannen sitt dødsår.

I menyen til høgre finn du informasjon knytt til opphavsrett