Tilskotsordningar

Det finst ei rekkje tilskotsordningar om ein vil gå i gang med eit prosjekt og manglar midlar. Nedanfor er ei liste med oversikt over nokre av desse. I tillegg kan alle lag og organisasjonar i kommunen nytte seg av tilskotsportalen på linken under for å finne aktuelle stader å søkje finansiering på.

Kommunen yter årleg kulturmidlar til lag og organisasjonar. På linkane nederst finn ein retningslinjer, søknadsskjema m.v.

Tilskotsordningar
Type tilskotKven kan søkjeSjå link
FrifondKan støtte dei fleste aktivitetar som ikkje, anten ein høyrer til ein landsdekkjande organisasjon eller ikkje. For ungdom under 26 år.www.frifond.no
SparebankstiftelsenUlike prosjektSparebankstiftelsen
Støtte idretsskularIdrettslagStøtte idrettsskular
SpelemidlarLag og organisasjonar og kommunen kan søkje. Tiltaka må vere med i delplan for idrett og fysisk aktivitetwww.odin.dep/kkd/idrett/
Ulike tilskotOversikt over mange ulike tilskotsordningarwww.tilskudd.no
Tilskotsordningar fylketLag og organisasjonarMøre og Romsdal Fylke
Gåvemidlar - Sparebanken MøreLag og organisasjonarSparebanken Møre
Tafjord - sponsormidlarLag og organisasjonarTafjord - sponsormidlar
MusikkverkstadordningaAlle meir eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljø kan søkje. MVO støttar demokratisk funderte aktivitetar og miljø, men det krevst inga formell organiseringwww.mvo.no
Sist endra 02.11.2010

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 33
Bunnhjørne
Artikkel (1)
Eksterne lenker