Tilskotsordningar

Det finst ei rekkje tilskotsordningar om ein vil gå i gang med eit prosjekt og manglar midlar. Nedanfor er ei liste med oversikt over nokre av desse. I tillegg kan alle lag og organisasjonar i kommunen nytte seg av tilskotsportalen på linken under for å finne aktuelle stader å søkje finansiering på.

Kommunen yter årleg kulturmidlar til lag og organisasjonar. På linkane nederst finn ein retningslinjer, søknadsskjema m.v.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 33
Bunnhjørne