Kulturskulen - avgifter 2017

Publisert av Aud Ødegaard. Sist endra 02.05.2017

1. Betaling for ein elevplass vert sett til 2.700 kr per år.
2. Betaling for dirigentteneste for skulekorps og lag der born er i fleirtal kr 435 per time.
3. Betaling for dirigentteneste for kor og korps for vaksne kr 585 per time.
4. Ordninga med søskenmoderasjon vert uendra.
5. Instrumentleige kr 545 per år.

Teneste (1)
Hovudside (2)