Leige/vask av kle 2017

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 22.12.2016

Gjeld dei som bur i bemanna omsorgsbustad i Valldal

Leige og vask av sengkle og handkle................ kr. 148,50 pr. mnd
Vask av private kle..........................................    kr. 186,50 pr. mnd