Mat - pleie og omsorg 2017

Publisert av Turid Engeseth Løvoll. Sist endra 22.12.2016

Mat

Middag m/dessert - utkøyrt            kr   97,50

Middag, dessert, kaffe og kake
bemanne omsorgsbustad              kr   97,50

Middag av og til (etter tilbod
frå inntaksnemda)                          kr   103,50

Full pensjon                                   kr    126,00

Teneste (1)
Artikkel (1)