Næring

Geiter - Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Sist endra 04.05.2015
Publisert 24.07.2017
Idyll på Mefjellet

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 20.august og 1.november for beitelag. Dei regionale miljøprogramma er laga for å styrkje miljøarbeidet i jordbruket, og for å synleggjere jordbruket sin miljøinnsats.

Publisert 04.05.2017
Hund i band

Utvida bandtvang frå 1. april til 15. oktober.

Publisert 28.04.2017
Sau i Hogsetdalen.JPG

Frå og med mai 2017 skjer det endringar i høve til korleis føretak skal søke om produksjonstilskot i landbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Søknadsfristane er 15.mai med teljedato 1.mai og 15. oktober med teljedato 1.oktober.
Søknadsfristen er absolutt.

Publisert 28.04.2017
Sentrum

Ein kan søkje om tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap.

Publisert 29.03.2017
Sau i Hogsetdalen.JPG

Det blir ein del nytt i samband med søknad om produksjonstilskot frå komande søknadsomgang.

Vi vil invitere alle interesserte til eit informasjonsmøte på Sail Inn Cafe i Eidsdal (ved fergekaia)