Bedrift og etablering

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar. Kommunen har eit tett samarbeid med Fjordhagen som også er eit Hoppid-kontor. Bedrifter og nyetableringar har rett på inntil 20 timar gratis rådgjeving frå Fjordhagen.

Kommunen deler ut midlar frå næringsfondet. Det er eit eige styre som fordeler midlane.

Kommunalt næringsfond