Næringsfondstyre for perioden 2012 - 2015

Investeringar inntil kr 750.000,- kan utløyse 30 % tilskot.
Investeringar over kr 750.000,- opp til kr 900.000,- kan utløyse 20 % tilskot + rentestøtte.
Eigarskifte (grense på 35 år) Investeringar inntil kr 750.000,- utløyser 40 % tilskot.
Investeringar innan miljøtiltak er høgt prioritert.

Ta kontakt med næringsavdelinga for meir informasjon