Næringsfondstyret

Varaordførar Per Magnus Berdal fungerer som ordførar i Bjørn Inge Ruset sitt sjukefråver. Frå 1. februar vil Berdal redusere denne funksjonen til omlag 50%. Tlf. 900 53 153.