Erstatning for naturskadar - endringar frå 2017

Flaum - Klikk for stort bilete Den 1.jaunar 2017 trer ny naturskadeerstatningslov i kraft, det blir endringar både for søkjarar og forvaltning. 

Landbruksdirektoratet arbeider med å gjere klar den nye lova. Frå årsskiftet er Landbruksdirektoratet førsteinstans for offentleg naturskadeerstatning.Tidlegare hadde lensmannen ei viktig rolle med taksering og søknad, etter endringa skal dei som blir råka av naturskade sjølv søkje om erstatning, og Landbruksdirektoratet skal behandle ersatningssaka.

Offentleg naturskadeerstatning gjeld framleis skade på ting som ikkje kan forsikrast, og erstatninga blir utbetalt etter at skadene er reparert.

Les meir på Landbruks- og matdirektoratet sine heimesider

Landbruksdirektoratet

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 65
Bunnhjørne