Erstatning ved avlingssvikt

Nyplukka Jordbær - Klikk for stort bilete

Ved klimaavhengige skadar i planteproduksjon kan det gjevast erstatning ved avlingssvikt.
Erstatningsordningane har som føremål å redusere økonomisk tap som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.

Skaden skal meldast inn til kommunen uten ugrunna opphald så snart den blir oppdaga.

Søknadane blir behandla fortløpande, så har du tala klare kan det vere lurt å sende inn søknaden så tidleg som muleg, ein treng ikkje vente til søknadsfristen er ute.

Eigenandelen er 30%

Søknad skal sendast inn elektronisk via Altinn. Søknadsfristen er 31.oktober

Les meir om ordninga på Lanbruksdirektoratet sine heimesider