Fagmøte sau

Kvil i himmelsjå - Klikk for stort bilete

FELLESKJØPET AGRI SA i samarbeid med dei lokale Sau- og Geit-avlslaga og Landbrukskontora  i Norddal, Stranda og Sykkylven inviterar til fagmøte om sau på Stranda Hotell torsdag 8.mars kl. 20.00 - 22.00

Tema:

Foring av sau – optimal drift frå vår til haust

v/ Jon Rune Mork og Bastian Weiberg-Aurdal, fagkonsulentar FORMEL, FK Agri SA

Innovative og effektive løysingar for framtidas sauebønder

v/ Anders Konglevoll, salssjef I-mek småfe, FK Agri SA

Enkel servering

Vel møtt til ei fagleg oppdatering før lamminga starter !