Foring av hjort og saltslikkesteinar

Hjort - Klikk for stort bilete

Det er iverksett tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease(CWD) som også vert kalla skrantesjuke.

Tiltaket omfattar alle hjortedyr som rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort og det er utarbeidd ei eiga forskrift for midlertidige tiltak.

 

Tiltak

Det er forbudt å legge ut for og saltslikkesteinar til hjortedyr.

Hjortedyr som viser nevrologiske eller andre adferds- endringar eller ein gradsvis svekking av helsetilstanden

skal snarast meldast til Mattilsynet.

Det same gjeld hjortedyr eldre enn 12 månader som er daude eller har blitt avliva.

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)