Gjødselspreiing etter 1. september og 1.oktober

Gjødselspreiing - Klikk for stort bileteGjødselspreiing Monika Høydal Lingaas

 Etter 1. september kan ein spreie husdyrgjødsel etter søknad.

Etter 1. oktober  og fram til 1. november kan ein spreie husdyrgjødsel berre for nedmolding.

Kommunen kan i denne perioden berre i heilt spesielle høve gi løyve til spreiing utan nodmolding.

Eit godt altenativ til spreiing er å nytte ledig gjødselkjellarkapasitet på andre gardsbruk.

Det er ulovleg å spreie husdyrgjødsel på snø og frosen mark.

Søknad om spreiing av husdyrgjødsel etter 1.september skal sendast til post@norddal.kommune.no eller Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal.

Ved spørsmål må næringsavdelinga kontaktast.

 

Helsing

Næringsavdelinga

Søknadsskjema (PDF, 26 kB)