Film og video - konsesjon for framvising

Framvising av film eller video som næring kan ikkje skje utan konsesjon frå kommunen. Det blir gjeve konsesjon for inntil fem år.

Det krevst ikkje kommunal konsesjon for å vise film eller video der det ikkje blir kravd betaling for framvisinga og heller ikkje for å vise film eller video i hotellrom.

Sist endra 09.05.2014

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 33
Bunnhjørne
Hovudside (2)