Handel og service

Tenester i Norddal kommune innan handel og service finn du opplista i høgre kant under teneste.

Servicetorget har ansvar for mange av tenestene knytt til handel og service, slik som serveringsløyve, salsløyve, og skjenkeløyve.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 07.01.2015