Kunnskapsprøve i alkohollova

Kunnskapsprøven i alkohollova er ein lovpålagt prøve for sals- og skjenkestyrar/stedfortredar i ei bedrift. Prøven er ein fleirvalsprøve, du vil få 60 minutt til disposisjon for å svare på spørsmåla. Gjennomfører du prøven på papir, får du i tillegg 10 minutt til å ferdigstille oppgåva. For å ha stått til prøven må 24 av 30 svar vere rette. Prøvetakaren har kun høve til å bruke ordbøker som hjelpemiddel (t.d. engelsk/norsk - norsk/engelsk). Ta med gyldig legitimasjon.

Før du tar prøven, må du betale inn eit gebyr på kr 400,-. Prøva kan du ta fleire gonger dersom du ikkje står. Du må betale gebyr for kvar oppmelding.

Ta kontakt med servicetorget for avtale om avlegging av prøve.

Forskrift om omsetning av alkoholhaldig drikk

Kunnskapsprøva - informasjon frå Helsedirektoratet

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 05
Tittel :
Leiar Fellestenestene
Bunnhjørne