Korleis skal næringsfondet nyttast ?

Vi samlast onsdag 4. november kl 19.30 på kommunestyresalen til work shop

Prosjektgruppa har gjort ei analyse av næringsaktiviteten i kommunen, utforma mål og strategiar for arbeidet og har forslag til konkrete tiltak for å nå måla.

Prosjektgruppa ynskjer innspel og hjelp til prioritering av tiltaksdelen.

Vel møtt til alle med næringsinteresse !