Konsesjons- og delingssaker - handsamingsgebyr 2018

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 09.01.2018

Delingssaker etter jordlova:
Enkle/kurante saker kr 2000.

Konsesjonssaker:
Enkle/kurante saker kr 3300. Andre saker kr 5.000.