Landbruk og skogbruk

Det er næringsavdelinga som tek seg av kommunen sine oppgåver knytt til landbruk og skogbruk. Du kan søkje på landbrukseigadommar ved hjelp av gards- og bruksnummer på Skog og landskap sine heimesider.

Nokre av arbeidsoppgåvene:
- Produksjonstilskot i landbruket
- Spesielle miljøtiltak i landbruket
- Miljøplan i landbruket
- Landbruksveg (jord- og skogbruksvegar)
- Viltforvaltning
- Jegerprøve

På denne sida finn du og mang linkar til eksterne sider, m.a. skjema frå Statens Landbruksforvaltning.

Sist endra 26.06.2015