Miljøplan i landbruket

Hovudtrekk i forskrift om miljøplan i landbruket: Miljøplan skal medverke til meir miljøvennleg jordbruksproduksjon og til at positive miljøeffektar av jordbruksdrift kan haldast ved like eller aukast.

Miljøplanen omfattar to steg:

Steg 1: For å søke produksjonstilskot i jordbruket og Regionalt miljøprogram (RMP) skal landbruksføretaket ha miljøplan steg 1. Dersom føretaket manglar slik plan, fører det til trekk i utbetalt produksjonstilskot og søknad om RMP blir avslått.

Steg 2: For å søkje tilskot til enkelte ordningar under RMP, krev det at landbruksføretaket har miljøplan steg 2.

Landbruk Nordvest i Valldal hjelper til med å utarbeide miljøplan.

Ved ny eller endringar i miljøplanen skal denne leggast ved søknad om produksjonstilskot 20. august eller 20.januar.

Forskrift om miljøplan

Miljøplan - sjekkliste

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 65
Bunnhjørne