Landbrukslegatet

Det kongelige Selskap for Norges Vel forvaltar Landbrukslegatet, i 2016 kan dei dele ut inntil 350 000 kroner.

Søknadsfristen er 1.juni 2016. 

Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innafor landbruket.

 

Vi håper på mange gode søknader til spennande næringsutviklingsprosjekt i landbruket innafor Norges Vels satsingsområder mat, kultur og opplevelse, energi og miljø og entreprenørskap og virksomhetsorganisering.

I fjor mottok blant annet Stiftelsen Norsk Folkemuseum v/Bygdø Kongsgård midlar til eit senter for formidling av kunnskap om økologisk landbruk og dyrking av mat i by og i bynære strøk. Norges Birøkterlag mottok støtte til å utvikle nye produkt av pollen og propolis. Ein av bøndene som søkte fekk støtte til utprøving av algar som kyllingfôr.

Norges Vel

Søknadsskjema og meir informasjon