Næring

Geiter - Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Publisert 18.04.2018
Utsyn frå Blåhornet mot Valldal

Ein kan søkje om tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap frå ferdselsårar og betydning for reiselivet.

Publisert 27.02.2018
Kvil i himmelsjå

FELLESKJØPET AGRI SA i samarbeid med dei lokale Sau- og Geit-avlslaga og Landbrukskontora  i Norddal, Stranda og Sykkylven inviterar til fagmøte om sau på Stranda Hotell torsdag 8.mars kl. 20.00 - 22.00

Publisert 27.02.2018
Beiting i sommarsol

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15.mars 2018, med telledato 1.mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med telledato 1.oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusentar som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.

Publisert 13.02.2018
Gravemaskin

Landbruk Nordvest arrangerer plantevernkurs og maskinførarkurs i vår.
Påmelding til Landbruk Nordvest til Gerd Gunnerød tlf 909 98 479 eller på e-post: gerd.gunnerod@nlr.no

Publisert 01.02.2018

Formålet er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord for å auke produktiviteten. I tillegg er det eit mål å redusere faren for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.