Nydyrking

 Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksføremål, må du søke kommunen om godkjenning. Dette er heimla i forskrift om nydyrking. Formålet med forskrifta er å sikre at nydyrking skjer på ein måte som tek om­syn til natur- og kultur­landskapsverdiane.
 

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 65
Bunnhjørne