Nydyrking

Traktor - Klikk for stort bilete  Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksføremål, må du søke kommunen om godkjenning. Dette er heimla i forskrift om nydyrking. Formålet med forskrifta er å sikre at nydyrking skjer på ein måte som tek om­syn til natur- og kultur­landskapsverdiane.