Ope møte om antibiotikaresistens

God helse - Klikk for stort bilete

Antibiotikaresistens er eit aukande problem i samfunnet, og landbruket tek dette på alvor. Men utfordringa gjeld også mange andre, m.a. helsevesen, oppdrettsnæring og folk flest.

 

Vi prøvar med dette arrangementet å setje søkjelyset på nokre av problemstillingane antibiotikaresistens reiser, og har fått mange gode innleiarar for å klargjere korleis vi alle kan medverke til å minske risikoen for at problemet skal auke i omfang.

Dette er eit møte som høver for alle interesserte.

 

Program:

Program (PDF, 639 kB)

Stad:

Storfjord kulturhus

Tid:

31. januar, kl 1930