Produksjonstilskot 15.oktober

Klikk for stort bileteSøknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med telledato 1.oktober. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.

Søknaden skal leverast elektronisk vi Altinn, det er ikkje adgang til å levere paprisøknad. Føretak som leverer søknad innan fristen kan endre opplysningane i søknaden innanfor 14 dagar utan å få trekk.

Søknadsfristen er absolutt

Direkte lenkje til søknadsskjema i Altinn.

15.oktober kan det søkjast om:

  • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018
  • tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)
  • tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
  • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
  • distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland, samt matpotet dyrket i Nord-Norge
  • areal- og kulturlandskapstilskudd
  • tilskudd for dyr på beite
  • tilskudd for dyr på utmarksbeite
  • driftstilskudd til melkeproduksjon
  • driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

Ein må og registrere dyr som gjev grunnlag for:

- Tilskott til avløysing ved ferie og fritid
- Tilskott til grofvôrareal

(desse to tilskota søkjer du om i del 2, men du må ha registrert i søknaden dyra du disponerer per 1.mars for at desse skal takast med i tilskottsgrunnlaget for dei to tilskotsordningane)

Meir informasjon på Landbruksdirektoratet sine heimesider