Produksjonstilskot 15.oktober

Klikk for stort bileteSøknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med telledato 1.oktober. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.

Søknaden skal leverast elektronisk vi Altinn, det er ikkje adgang til å levere paprisøknad. Føretak som leverer søknad innan fristen kan endre opplysningane i søknaden innanfor 14 dagar utan å få trekk.

Søknadsfristen er absolutt

Direkte lenkje til søknadsskjema i Altinn.

15.oktober kan det søkjast om:

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018
 • tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)
 • tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
 • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland, samt matpotet dyrket i Nord-Norge
 • areal- og kulturlandskapstilskudd
 • tilskudd for dyr på beite
 • tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • driftstilskudd til melkeproduksjon
 • driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

Ein må og registrere dyr som gjev grunnlag for:

- Tilskott til avløysing ved ferie og fritid
- Tilskott til grofvôrareal

(desse to tilskota søkjer du om i del 2, men du må ha registrert i søknaden dyra du disponerer per 1.mars for at desse skal takast med i tilskottsgrunnlaget for dei to tilskotsordningane)

Meir informasjon på Landbruksdirektoratet sine heimesider