Produksjonstilskot i jordbruket

Sau i Hogsetdalen.JPG - Klikk for stort bilete Søknadsfristen for produksjonstilskot i jordbruket er 20.januar. Søknaden skal sendast elektronisk via Altinn. Søknaden kan sendast inn frå 1.januar.

Du kan lese meir om endringane i veiledningsheftet, ver spesielt merksam på

- at det har skjedd endringar i reglar for avløysartilskot ved ferie og fritid

- at du får trekk ved for seint levert søknad og endringar ( til dømes ved endringar av søknaden etter at søknadsfristen er ute ) kr 1000 pr dag

Fullstending informasjon om ordninga og korleis du skal søkje finn du på sidene til Landbruksdirektoratet.

Treng du hjelp til innsending av søknaden din, ta kontakt med Norddal kommune ved Monika Høydal Lingaas på telefon 70 25 88 00.