Reiselivsmøte

Tirsdag 15. september kl 1800 vert det reiselivsmøte på rådhuset i Valldal.

 

DÅS (Destinasjon Ålesund & Summmøre) v/Geir S. Vik orienterer om selskapet og framtidige planar.

 

Norddal kommune v/ordførar og næringssjef orienterer om kommunen sine reiselivsplanar.

 

Etter dette blir det open dialog med næringsaktørane.

 

Det er høve til å stifte medlemskap i DÅS etter møtet.