Rovvilterstatning

Jerv - Klikk for stort bilete

 Elektronisk søknadssenter er no opna for innsending av søknad om erstatning for rovviltskade på sau etter beitesesongen 2017.
Fristen er 1. november.