Miljøstasjon

Nybygget til FDV i Djupøyna. - Klikk for stort bilete

Det er Årim som driftar miljøstasjonen i Valldal. Folk som bur i Norddal, Eidsdal og Geiranger kan bestille mobil miljøstasjon heim til seg. Då kjem ÅRIM og hentar avfallet. Vi har rute annakvar onsdag.

Sjå informasjon om åpningstider.

Ein del avfall er gratis å levere som t.d. metall, elektronisk avfall frå private husstandar, glas (flaske, sylteglas), papp og papir.

Vanleg grovavfall er det kubikkpris på. Per i dag er prisen 165 per kubikk. Minstevolum som blir registrert er ein halv kubikk.

Farleg avfall (maling, kjemikaliar,batteri, sparepærer, lysstoffrør, PCB-vindauge, ect) skal registrerast i kvart einskild høve.

Det er strengt forbode å sette frå seg avfall som ikkje er registrert. Området er videoovervaka.

Kontakt

Telefon :
70 25 88 54
Tittel :
Teamleiar
Bunnhjørne