Renovasjon

Alle eigedommar i Norddal kommune er omfatta av tvungen renovasjonsordning, og må betale gebyr for denne tenesta. Avfallet frå hushaldninga vert henta ein gong pr. veke for restavfall og kvar 4. veke for papiravfall.

Renovasjonskalender frå Årim vert sendt til alle husstandar. Servicetorget har også kalendaren til utdeling.

Renovasjonsgebyr.

Miljøstasjonen

Kontakt

Telefon :
70 25 88 54
Tittel :
Teamleiar
Bunnhjørne